आमच्या बद्दल श्री. छ.शि.शि. संस्था व्यवस्थापन संकेत संशिप्त

मुख्याध्यापक
श्री. सरवदे एन. आर.
शाळेची माहिती
कर्मच्यार्‍याची माहिती
अ.क्रं. नाव शैक्षणिक पात्रता पद
श्री. सरवदे नानासाहेब रावसाहेब   मुख्याध्यापक
श्री. गुजर विलास नरहरी   सह. शिक्षक
श्री. शळके बाळासाहेब आर्जूनराव   सह. शिक्षक
श्री. देशमुख जयदत्त बालासाहेब   सह. शिक्षक
श्री. गोरे परमेश्वर पाडूरंग   सह. शिक्षक
श्री. देशमुख आबासाहेब भगवानराव   कनिष्ट लिपिक
श्री. फुके रामेश्वर बाबुराव   सेवक
सौ. बाराटे संभाजी डिगाबर   सेवक
मुख्य पान |आमच्या बद्दल |प्रतिक्रिया | संपर्क | स्थानीय व्यवस्था समिति | कार्यरत महाविद्यालय समीती|प्रवेश प्रक्रिया
© श्री छत्रपती शिवाजी शिक्षण संस्था - सर्व अधिकार आरक्षित संकेतस्थळ कर्ता : ३डी सर्विसेस    | तपासा ई-मेल