आमच्या बद्दल श्री. छ.शि.शि. संस्था व्यवस्थापन संकेत संशिप्त

मुख्याध्यापक
श्री. जाधव आर. आर.
शाळेची माहिती
कर्मच्यार्‍याची माहिती
अ.क्रं. नाव शैक्षणिक पात्रता पद
श्री. जाधव रमेश रावसाहेब   मुख्याध्यापक
श्री. पवार सुखदेव गोरोबा   सह. शिक्षक
श्री. नखाते मधुकर बाबुराव   सह. शिक्षक
श्री. म्हैत्ते गोविंद हरिभाऊ   सह. शिक्षक
श्री. घोडके सुरेंद्र भीमराव   सह. शिक्षक
श्री. लोंढे विलास दत्तू   सह. शिक्षक
श्री. देशमुख आर. आर.   सह. शिक्षक
सौ. पवार स्नेहसरिता शुक्राचार्य   सह. शिक्षक
श्री. म्हैत्ते किशोर काशीनाथ   सह. शिक्षक
१० श्री. गिते राजकुमार नामदेव   सह. शिक्षक
११ श्री. लोमटे शिवाजी यशवंतराव   सह. शिक्षक
१२ सौ. घुले अयोध्या परसराम   सह. शिक्षक
१३ श्री. आकूसकर सोमनाथ महारुद्र   सह. शिक्षक
१४ श्री. सय्यद अकबर उस्मान   कनिष्ट लिपिक
१५ श्री. तरकसे ज्ञानोबा गिनाजी   सेवक
१६ श्री. इंगळे बालासाहेब मारुती   सेवक
१७ श्री. पोटभरे जयरुद्र शिवाजी   सेवक
मुख्य पान |आमच्या बद्दल |प्रतिक्रिया | संपर्क | स्थानीय व्यवस्था समिति | कार्यरत महाविद्यालय समीती|प्रवेश प्रक्रिया
© श्री छत्रपती शिवाजी शिक्षण संस्था - सर्व अधिकार आरक्षित संकेतस्थळ कर्ता : ३डी सर्विसेस    | तपासा ई-मेल