आमच्या बद्दल श्री. छ.शि.शि. संस्था व्यवस्थापन संकेत संशिप्त


मुख्याध्यापिका
सौ. भोसले आर. एन.
शाळेची माहिती
कर्मच्यार्‍याची माहिती
अ.क्रं. नाव शैक्षणिक पात्रता पद
सौ. भोसले आर.एन.   मुख्याध्यापिका
श्री. कांबळे एस.आर.   सह. शिक्षक
श्री. नवगिरे व्ही.एच.   सह. शिक्षक
श्री. म्हैत्ते पी.बी.   सह. शिक्षक
श्री. खुळे के.व्ही.   सह. शिक्षक
श्री. पवार जे.बी.   सह. शिक्षक
श्री. बचुटे एम.ए.   सह. शिक्षक
श्री. गायकवाड आर.टी.   सह. शिक्षक
सौ. चोदे एस.बी.   सह. शिक्षक
१० श्री. अंबाड एस.जे.   सह. शिक्षक
११ श्री. जाधव एस.आर.   कनिष्ट लिपिक
१२ श्री. करपे व्ही.एम.   सेवक
१३ श्री. मुंढे बी.बी.   सेवक
१४ श्री. लांडगे एम.व्ही.   सेवक
१५ श्री. ठोंबरे आर.व्ही.   सेवक
मुख्य पान |आमच्या बद्दल |प्रतिक्रिया | संपर्क | स्थानीय व्यवस्था समिति | कार्यरत महाविद्यालय समीती|प्रवेश प्रक्रिया
© श्री छत्रपती शिवाजी शिक्षण संस्था - सर्व अधिकार आरक्षित संकेतस्थळ कर्ता : ३डी सर्विसेस    | तपासा ई-मेल