आमच्या बद्दल श्री. छ.शि.शि. संस्था व्यवस्थापन संकेत संशिप्त

मुख्याध्यापक
श्री. मस्के पी. जी.
शाळेची माहिती
कर्मच्यार्‍याची माहिती
अ.क्रं. नाव शैक्षणिक पात्रता पद
श्री. म्हस्के पी.जी. एम.ए.बी.एड. मुख्याध्यापक
श्री. बनसोड पी.सी. एम.ए.बी.एड. सह. शिक्षक
श्री. ताथोडे एस.बी. बी.एस.सी.बी.एड. सह. शिक्षक
श्री. घोळवे एम.वाय. बी.एस.सी.बी.पी.एड. सह. शिक्षक
श्री. खडके पी.एस. एम.ए.बी.एड. सह. शिक्षक
श्री. ठोंबरे डी.आर. बी.एस.सी.बी.एड. सह. शिक्षक
श्री. आकूसकर व्ही.एस. बी.कॉम.बी.एड. सह. शिक्षक
सौ. फड एस.ए. एम.ए.बी.एड. सह. शिक्षक
श्री. काळे एच.डी. एस.एस.सी.डी.एड. सह. शिक्षक
१० श्री. सारूक बी.एन.   कनिष्ट लिपिक
११ श्री. मुंढे व्ही.टी. वी सेवक
१२ श्री. आकूसकर एस.के. बी.ए. सेवक
१३ श्री. मुंढे जी.आर. एस.एस.सी. सेवक
१४ श्री. कुकर टी.आर. बी.कॉम. सेवक
मुख्य पान |आमच्या बद्दल |प्रतिक्रिया | संपर्क | स्थानीय व्यवस्था समिति | कार्यरत महाविद्यालय समीती|प्रवेश प्रक्रिया
© श्री छत्रपती शिवाजी शिक्षण संस्था - सर्व अधिकार आरक्षित संकेतस्थळ कर्ता : ३डी सर्विसेस    | तपासा ई-मेल